BILDEKALER

Vi står till tjänst med komplett framställning av snygga och unika bildekaler från grafisk design till teknisk framställning och montage. Till att börja med utför vi grafisk simulering för just din bil. Efter ditt godkännande förbereder vi grafisk formgivning, producerar och monterar bildekoren på din bil.

Bildekor är ett extremt kostnadseffektivt sätt att nå ut till en bred publik. För en engångskostnad når du dagligen ut till tusentals andra trafikanter med ditt reklam budskap och telefonnummer, din webbadress och säljande bilder.